V NAŠEM STUDIU VÁM NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Polygrafické poradenství, grafický návrh, počítačový zlom, úprava obrazu a retuš, vektorizace log, skenování pérovek, tisk na laserové tiskárně, tvorba PostScriptů pro osvit a digitální tisk. Sazbou a grafickou úpravou se naše firma zabývá již od počátku. Za celou dobu naší existence jsme sázeli a upravovali snad všechno od vizitek, dopisních papírů, výročních zpráv, brožur, letáků, katalogů, knih, prospektů, posterů, billboardů. V rámci sazby není pro nás nic, co bychom neznali a neuměli pro Vás vyrobit.

SAZBA

Jedním z důležitých článků každého grafického studia je sazba. Bez kvalitního oddělení sazby by nebyla možná existence žádného studia. Zajišťuje typografické zpracování dokumentů, od klasického počítačového zlomu stránek, přes připojení grafických souborů s obrazem až po tvorbu kontrolních tisků nebo přípravu souborů pro osvit a nátisk.

ARCHIVACE

Archivace spočívá v uložení dat na CD nebo jiná média Formát vypálených CD: HFS (Mac), ISO 9660 (PC, Mac, Unix)

NÁHLEDOVÉ TISKÁRNY

Pro vizuální kontrolu jsou pro Vás připraveny laserové a sublimační tiskárny. Při zpracování zakázky používáme černobílé laserové tiskárny Hewlett Packard (1200dpi, formát A3) a pro barevné náhledy InkJet tiskárny Hewlett Packard (4800dpi, formát A3).

CTP

Technologie CTP je založena na principu osvitu tiskových desek (až do B1) přímo z dodaných dat.

OSVIT

Filmy poslouží k výrobě nátisku, ale především k výrobě tiskového materiálu.

NÁTISK

Slouží v tiskárně ke kontrole produktu. Nátiskujeme buď analogově (Cromalin) nebo digitálně.

VYTVOŘENÍ LOGA

Logo v kvalitě, které není dostačující pro tisk převedeme do křivek.

SKENOVÁNÍ A RETUŠ

Fotografie či diapozitivy, které byste rádi použili v nějaké tiskovině, vám přeneseme do digitální podoby a dále zpracujeme k výrobě.